Kontakty

Kontakt

Výkonný výbor asociace ve složení

prof. Ing. David Tuček, Ph.D.

předseda asociace

Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

místopředsedkyně asociace

Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

člen výkonného výboru

Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

prof. Ing. Jiří Špalek, Ph.D.

člen výkonného výboru

Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita