Kontakty

Kontakt

Výkonný výbor asociace ve složení

prof. Ing. David Tuček, Ph.D.

předseda asociace

Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

doc. Ing. Dagmar Škodová Parmová, Ph.D.

místopředsedkyně asociace

Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

člen výkonného výboru

Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

člen výkonného výboru

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita